Piloti Robot

I Piloti dei cartoni ordinati secondo la realizzazione dei Robot.

Miwa Uzuki [Uzuki Miwa]
Big Shooter
Jeeg Robot D’Acciaio – Kotetsu Jeeg
Hiroshi Shiba [Shiba Hiroshi]
Jeeg Robot D’Acciaio – Kotetsu Jeeg

Tetsuya Tsurugi [Tsurugi Tetsuya]
Grande Mazinga – Great Mazinger
Sanshiro Tsuwabaki [Tsuwabuki Sanshirou]
Gaiking – Daiku Maryu Gaiking

Ryo Nagare [Nagare Ryouma]
Space Robot – Getter Robot – Getta 1

Hayato Jin [Jin Hayato]
Space Robot – Getter Robot – Getta 2
Musashi Tomoe [Tomoe Musashi]
Space Robot – Getter Robot – Getta 3
Watta Takeo [Takeo Watta]
Trider G7 – Muteki Robot Trider G7

Actarus [Duke Fleed / Umon Daisuke]
Goldrake – Atlas UFO Robot – Ufo Robot Grendizer
Ryo Kabuto [Kabuto Koji]
Mazinga Z – Mazinger Z
Haran Banjo [Haran Banjou]
Daitarn 3 – Muteki Kojin Daiturn 3
Dani Hibari [Hiiragi Danji]
Gumper Daltanious – Mirai Robot Daltanious
Kento Tate [Tate Kento]
AntaresDaltanious – Mirai Robot Daltanious
Jun Hono [Honoo Jun]
Venus Alfa – Venus AGrande Mazinga – Great Mazinger

Takeru Hoyo (Takeru Hoyo)
Plyzer
Gackeen – Magne Robot Ga-Kin
  Mai Kazuki (Mai Kazuki)
Mighty
Gackeen – Magne Robot Ga-Kin
Benkei Kuruma [Kuruma Benkei]
Jet Robot – Getter Robot G – Getta Poseidon
Principe Ryger [Raigar]
Daikengo – Uchu Majin Daikengo
Marin Raigan [Marin Reigan]
Baldios – Uchu Senshi Baldios
Arin [Ichimonji Takuma]
Danguard – Wakusei Robot Danguard Ace

Wip Wip Wip Wip
Toshiya Dan [Dan Toushiya]
Tuono [Kuraiou] God Sigma – Uchu Taitei God Sigma
Julian Noguchi [Jurian Noguchi]
Nettuno [Kaimeio] God Sigma – Uchu Taitei God Sigma
Wip Wip Wip Wip
Kiraken [Kira Kensaku]
Terremoto [Rikushinou] God Sigma – Uchu Taitei God Sigma
Peter Rei [Amuro Ray]
Gundam RX 78 – Kido Senshi Gundam
WipWip  
Kappei Jin [Jin Kappei]
Zambot 3 – Muteki Chojin Zambot 3
 

 

 

I commenti sono chiusi.