Piloti

I Piloti dei cartoni ordinati secondo la realizzazione dei Robot.

Here the cartoon pilots ordered according to the realization of the robots.

Miwa Uzuki [Uzuki Miwa]
Big Shooter
Jeeg Robot D’Acciaio – Kotetsu Jeeg
Hiroshi Shiba [Shiba Hiroshi]
Jeeg Robot D’Acciaio – Kotetsu Jeeg

Tetsuya Tsurugi [Tsurugi Tetsuya]
Grande Mazinga – Great Mazinger
Sanshiro Tsuwabaki [Tsuwabuki Sanshirou]
Gaiking – Daiku Maryu Gaiking

Ryo Nagare [Nagare Ryouma]
Space Robot – Getter Robot
Getta 1
Getter Dragon
Hayato Jin [Jin Hayato]
Space Robot – Getter Robot
Getta 2
Getter Rygar
Musashi Tomoe [Tomoe Musashi]
Space Robot – Getter Robot – Getta 3
Watta Takeo [Takeo Watta]
Trider G7 – Muteki Robot Trider G7

Actarus [Duke Fleed / Umon Daisuke]
Goldrake – Atlas UFO Robot – Ufo Robot Grendizer
Ryo Kabuto [Kabuto Koji]
Mazinga Z – Mazinger Z
Haran Banjo [Haran Banjou]
Daitarn 3 – Muteki Kojin Daiturn 3
Dani Hibari [Hiiragi Danji]
Gumper Daltanious – Mirai Robot Daltanious
Kento Tate [Tate Kento]
AntaresDaltanious – Mirai Robot Daltanious
Jun Hono [Honoo Jun]
Venus Alfa – Venus AGrande Mazinga – Great Mazinger

Takeru Hoyo (Takeru Hoyo)
Plyzer
Gackeen – Magne Robot Ga-Kin
  Mai Kazuki (Mai Kazuki)
Mighty
Gackeen – Magne Robot Ga-Kin
Benkei Kuruma [Kuruma Benkei]
Jet Robot – Getter Robot G – Getta Poseidon
Principe Ryger [Raigar]
Daikengo – Uchu Majin Daikengo
Marin Raigan [Marin Reigan]
Baldios – Uchu Senshi Baldios
Arin [Ichimonji Takuma]
Danguard – Wakusei Robot Danguard Ace

Toshiya Dan [Dan Toushiya]
Tuono [Kuraiou] God Sigma – Uchu Taitei God Sigma
Julian Noguchi [Jurian Noguchi]
Nettuno [Kaimeio] God Sigma – Uchu Taitei God Sigma
Kiraken [Kira Kensaku]
Terremoto [Rikushinou] God Sigma – Uchu Taitei God Sigma
Boss, Nuke & Mucha [Boss, Nuke & Mucha]
Boss Robot [Boss Borot]
Peter Rei [Amuro Ray]
Gundam RX 78 – Kido Senshi Gundam
Scia Aznabul [Char Aznable]
Zaku II MS-06S Commander Type
Kai Shiden [Kai Shiden]
Guncannon RX 77-2
Hayato Kobayashi [Hayato Kobayashi]
Guntank RX 75
WipWip
Uchuta Kamie [Kamie Uchuta] – Kappei Jin [Jin Kappei] – Keiko Kamikita [Kamikita Keiko] 
Zambot 3 [Zambot 3]
 

 

 

I commenti sono chiusi.